ഐ. ടി. വിദ്യാലയം ( IT vidyalayam)

I.T. Vidyalayam gives free Computer tutorials For Malayalam Medium Students and Teachers

I.T vidyalam ബ്ലോഗിലെ ജനപ്രിയ ലേഖനങ്ങള്‍

43.Internet Explorer ല്‍ Home Page സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
42.നിങ്ങളുടെ Taskbar നെ Desktop ന്റെ പലഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കാം!
41.നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Task ബാര്‍ Auto Hide ചെയ്യാം
40.Internet Explorerല്‍ bookmark ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
39.Internet Explorerല്‍ Malayalam സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
38.നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Screen Shot എടുക്കാം !!
37.Google Chrome in Ubundu !!
36.നിങ്ങള്‍ക്ക് Tux Paint ഫ്രീ ആയി Download ചെയ്യാം !!
35.Search Engine ഉം Web Brouser ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത് ?
34.Ubundu കമാന്‍ഡുകളെ കുറിച്ച അറിയുവാന്‍.....
33.നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ Javascriptഉപയോഗിച്ച് Mouse Over Text Box ഉണ്ടാക്കാം !
32.Do you want to Know your I.P Address ?
31.Ubundu O.S ചില ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ( രണ്ടാം ഭാഗം)
30.Ubundu O.S ചില ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ( ഒന്നാം ഭാഗം)
29.നിങ്ങള്‍ക്ക് Javascript ഉപയോഗിച്ച് Automatic ആയി Load ചെയ്യുന്ന ഒരു Pop up Window നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടാക്കാം !
28.നിങ്ങള്‍ക്ക് Html ഉപയോഗിച്ച് Mouse Over Text ഉണ്ടാക്കാം !
26.നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ Html Scroll Delay ഉപയോഗിച്ച് വാചകമേള ഉണ്ടാക്കാം!
25.How to add a Flash File in a Blog and Free Pooram e Card !
24.Javascript നൊരു ആമുഖം
23.നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഹെഡ്ഡറിനു താഴെ ഒരു വാചകമേള ഉണ്ടാക്കാം !
22.Vishu Wishes in Flash
21.ചിത്രങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത !!
20.ഐ . ടി . ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍
19.ഐ . ടി . ക്വിസ് പൂര്‍ണ്ണരൂപങ്ങള്‍
18.സി ക്ലീനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം ?
17.കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന വേഗത കൂട്ടുവാനൊരു മാര്‍ഗ്ഗം?
16.മോസില ഫയര്‍ഫോക്സില്‍ ഹോം പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
15.Std:10 ,ബേസിക് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ - 2
14.Std:10 ,ബേസിക് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍
13.Std:10 ,കമ്പ്യൂട്ടര്‍ തുടക്കക്കാര്‍ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
12.Std:10 ,ബേസിക് പ്രോഗ്രാമില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
11.Std:10 ,നമുക്കൊരു വെബ്‌ പേജ് നിര്‍മ്മിക്കാം
10.Std:10 ,റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേഡ് പ്രോസസര്‍
9.Std:10 ,സചിത്രപോസ്റ്റര്‍ രചനക്ക് ജിമ്പും ഡ്രോയും ( ചോദ്യങ്ങള്‍)
8.Std:10 ,ആശയാവതരണത്തിന് മള്‍ട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍
7.Std:10 ,സചിത്ര പോസ്റ്റര്‍ രചനക്ക് ജിമ്പും ഡ്രോയും
6.Std:10 ,ലിനക്സില്‍ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറും തിരഞ്ഞുകണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?
5.Std:10 ,ഫയല്‍ ചുരുക്കലും ഫയല്‍ നിവര്‍ത്തലും
4.Std:10 , Unit:3 , ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക് നോളജി
3.School Linux ഡസ്ക് ടോപ്പ് ക്രമീകരണം -Std:10
2.പവര്‍പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വിസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം!!
1. Std :10 , Unit:3 ,വിവരങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണത്തിനും വിശകലനത്തിനും Spreadsheet
43.Internet Explorer ല്‍ Home Page സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ?
No posts.
No posts.

visitor`s

About Me

High School Teacher,
സ്വന്തം കൃതികള്‍ :
(1).നിങ്ങള്‍ക്കും ജീനിയസ്സാകാമെന്നോ?
(2).നിങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാം
(3).നിങ്ങള്‍ക്കും തന്ത്രശാലിയാകം
(വിതരണം H&C Publishing House ,Thrissur-680001) Email: karipparasunil@yahoo.com

To Reach Physics Vidyalayam Click Here